Sídlo

Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r.o.
Rabčická 388
029 44 Rabča

IČO: 46993851
DIČ: 2023689107
IČ DPH: SK2023689107

Kontakt

E-mail: info@lttransport.sk
Tel.: +421(0)948 586 907

Prepravný poriadok

Plné znenie na stiahnutie